Souhlas s použitím souborů cookies

Na základě obecného nařízení EU a implementace v legislativě ČR vás tímto informujeme o používání cookies.
Pomocné informace slouží hlavně jako rozlišení jednotlivých návštěvníků webu.
Cookies používáme pro tyto nebo podobné funkce webu:
Používáním webu souhlasíte s používáním cookies:
Nesouhlas můžete nyní nebo i kdykoliv v budoucnu vyjádřit nepoužíváním webu, ručním smazáním jednotlivých cookies, jejich blokováním nebo úplným zákazem jejich použití.
Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V nastavení prohlížeče lze cookies jednotlivě ručně vymazat, zablokovat nebo úplně zakázat jejich použití, je možné je také blokovat nebo povolit jen pro vybrané internetové stránky. Podrobnější informace naleznete v nápovědě webového prohlížeče.
Pokud bude mít váš webový prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies našich serverů.
Cookies využíváme výhradně k technickým účelům, nespojujeme údaje díky nim získané s jakýmikoliv dalšími údaji a s cookies pracujeme tak, že neumožňují identifikaci konkrétní osoby.