Druh sypkého materiálu
Množství
Cena za 1 tunu
materiálu
Cena dopravy do max. hmotnosti 6,5 t
Písek 0/4 kopaný, betonový i maltový
1 tuna
340 Kč
900 Kč
Písek bílý PR31
1 tuna
790 Kč
900 Kč
Kačírek 4/8-16/32
1 tuna
490 Kč
900 Kč
Kačírek 32/63
1 tuna
490 Kč
900 Kč
Drť 0/4
1 tuna
490 Kč
900 Kč
Drť 0/8
1 tuna
490 Kč
900 Kč
Drť 0/32
1 tuna
580 Kč
900 Kč
Drť 0/63
1 tuna
580 Kč
900 Kč
Drť 4/8
1 tuna
760 Kč
900 Kč
Drť 8/16
1 tuna
690 Kč
900 Kč
Drť 16/32
1 tuna
690 Kč
900 Kč
Drť 32/63
1 tuna
690 Kč
900 Kč
Zemina netříděná
1 tuna
220 Kč
900 Kč
Zemina tříděná
1 tuna
350 Kč
900 Kč
Uvedená cena platí pro dovežení sypkého materiálu ve městě Mělník, v případě dovežení sypkého materiálu mimo uvedené město se k ceně připočítává částka 35,-Kč/km.